#
0

Fons Social Europeu

AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMCUJU: 1
 • Contractacions EMPUJU: 1
   

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 17.207,40 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des del 31 de juliol de 2017 al 30 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
  Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

  • Cicle superior d'Integració Social: 1 persona
   • Promoció de l'autonomia personal. Impartició de tallers orientats a organitzar i atendre tasques de cura personal i relacions amb l'entorn de la persona.
   • Promoure les habilitats socials i hàbits laborals necessaris per a l'accés al mercat laboral i manteniment del lloc de treball mitjançant accions grupals i/o individuals i de seguiment.
   • Acompanyaments en els processos de creixement personal, d'incorporació social, laboral, educativa-formativa, etc.
   • Seguir el procés de cerca de treball, contractació i posterior rendiment professional de l'usuari una vegada inserit laboralment.
   • Ensenyar les eines necessàries per a la cerca d'ocupació, és a dir, ensenyar a fer el currículum i la carta de presentació, entre unes altres.
   • Alfabetització informàtica i acompanyament en el procés d'aprenentatge de l'ús de les noves tecnologies aplicades a la cerca d'ocupació i a les gestions de la vida diària.
   • Quantes accions es vegen necessàries per a millorar l'ocupabilitat i integració social dels col·lectius a atendre.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 15.207,24 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des del 31 de juliol de 2017 al 30 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei
  Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

  • Peó d'obres públiques: 1 persona
   • Recolze en les activitats desenvolupades per la Brigada Municipal
   • Sanejament i organització de magatzems.
   • Operacions carrega i descàrrega.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 • Direcció general d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

 • UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

http://www.empleo.gob.es/uafse